PSYCHOLOGISCHE HULP

THERAPIE

PSYCHOTHERAPIE IS EEN ONTMOETING MET JEZELF

Psychotherapie bestaat erin patiënten te helpen zichzelf beter te helpen omgaan met hun eigen leven. De meeste mensen die therapie zoeken, hebben basisproblemen in relaties met mensen. Vaak slagen ze er niet in om stabiele voldoening gevende relaties op te bouwen en te onderhouden. Psychotherapie heeft tot doel belemmeringen voor voldoening gevende relaties weg te nemen. Een van de eerste stappen is het identificeren van de interpersoonlijke problemen van de patiënt.

De therapeut moet goed luisteren en goed opletten. Elk uur therapie vol alledaagse kleinigheden is een schat aan gegevens. Het is een geleidelijk proces waarbij de therapeut de patiënt zo goed mogelijk probeert te leren kennen.

De therapeut is vaak de enige kijker die de gelegenheid heeft om naar grote drama’s of moedige daden te kijken. Misschien vertrouwt de patiënt ook andere mensen toe, maar geen van hen kan, net als een therapeut, de inspanning en het belang van zijn daden volledig waarderen. Patiënten winnen veel omdat ze ervaren dat iemand ze volledig en volledig begrijpt.

Over therapie

Bij GGZ voor elkaar passen we ons aan de behoeften van de patiënten en proberen we hen zo goed mogelijk te helpen. Tijdens de psychotherapie is regelmaat belangrijk om de juiste resultaten te behalen. Om het onze patiënten gemakkelijker te maken, bieden we volgende therapieën aan: online, hybride en stationair. We hopen dat het dankzij deze oplossing voor patiënten veel gemakkelijker zal zijn om frequent bij therapiesessies aanwezig te zijn.

De basis van het therapeutisch proces is de houding tegenover de verandering die de patiënt samen met de therapeut tot stand brengt. Het doel van de therapie is om nieuwe adaptieve gedragingen en overtuigingen aan te leren om alledaagse problemen het hoofd te bieden.

Psychotherapie is onderverdeeld in diagnostische en therapeutische stadia.

Het exacte verloop en de duur ervan zijn afhankelijk van de individuele situatie van de patiënt. Er kan echter een algemeen schema worden onderscheiden dat van toepassing is in de beginfase van de therapie. Meer informatie hierover vindt u in het tabblad https://ggzvoorelkaar.nl/pl/informacje/

Zowel tijdens de diagnose als tijdens de therapie wisselen de psychotherapeut en de psychiater doorlopend informatie uit over de vorderingen van de patiënt en voor hun consultaties is zijn extra aanwezigheid niet vereist. De psychotherapeut en de psychiater bespreken samen de situatie van de patiënt, de problemen en de technieken die kunnen worden toegepast. Dankzij deze samenwerking verloopt het therapeutische proces soepel en wordt de patiënt niet extra belast met de noodzaak om dezelfde informatie te herhalen tijdens afzonderlijke gesprekken met een psycholoog en een psychiater.

SOORTEN THERAPIE 

De GGZ voor elkaar, gevestigd in Utrecht, is een instelling waarin de beste specialisten op het gebied van psychologie die in Nederland wonen. Onze teamleden zijn in verschillende therapeutische methoden gespecialiseerd.

Als de belangrijkste methoden die in onze instelling worden gebruikt, kunnen we onderscheiden:

  • dialectische gedragstherapie (DGT)
  • cognitieve gedragstherapie
  • schematherapie
  • desensibilisatie en verwerking van oogbewegingen (EMDR)
  • mentaliseren bevordende therapie (MBT)
  • dynamische interpersoonlijke therapie (DIT)
  • psychodynamische psychotherapie
  • diepgaand psychologisch onderzoek (TPO)
  • psychologisch en therapeutisch onderzoek – uitgebreid (TPO-E)

In therapie is het welzijn van de patiënt het belangrijkste, daarom passen we onze acties en methoden aan hun individuele behoeften toe. Het is ook de moeite waard om toe te voegen dat we ons voornamelijk specialiseren in de bovengenoemde methoden, maar dat elk van onze therapeuten flexibel is in hun handelen.

WAT KAN IK VERWACHTEN? 

De effecten van therapie maken deel uit van het werk van zowel de patiënt als de therapeut. De belangrijkste bijdrage van de patiënt is motivatie. Patiënten met een pessimistische houding bereiken veel lagere gezondheidsresultaten.

Tijdens de behandeling is het creëren van een relatie tussen de therapeut en de patiënt een belangrijk element. De therapeutische relatie is onder andere een gevoel van gezamenlijk werken aan het probleem, overeenstemming tussen de patiënt en de therapeut over de doelen en doelstellingen van de therapie, de band tussen de patiënt en de therapeut.

De relatie met de therapeut zelf heeft therapeutische kracht, wat zowel door therapeuten als door de wetenschappelijke literatuur en vele gedocumenteerde onderzoeken kan worden bevestigd.

Niet alleen de motivatie van de patiënt, maar ook zijn geloof in het bereiken van resultaten verbetert de effectiviteit van de therapie. Hoop stimuleert de patiënt zijn betrokkenheid.

De voortgang van de therapie wordt tijdens het therapeutische proces regelmatig door de therapeut en de psychiater gecontroleerd. De resultaten – afhankelijk van de situatie – verschijnen geleidelijk en hun duurzaamheid hangt af van de duur van de therapie en de inzet van de patiënt. Uiteindelijk is het doel om niet-adaptief gedrag permanent te elimineren en zodanig te vervangen dat de nieuwe denkpatronen permanent in het leven van de patiënt worden genesteld en blijvende effecten helpen bereiken.

PROFESSIONEEL GEHEIM

Alle informatie en materialen over het leven van cliënten vallen onder het professionele geheim van de psychotherapeut.