wat kan je van ons verwachten?

PSYCHOTHERAPIE IS EEN ONTMOETING MET JEZELF

Psychotherapie houdt in dat de patiënten geholpen worden beter met hun eigen leven om te gaan. De meeste mensen die therapie zoeken, hebben onderliggende relatieproblemen. Ze slagen er vaak niet in om duurzame, bevredigende relaties op te bouwen en/of te onderhouden. Psychotherapie heeft tot doel de obstakels voor bevredigende relaties weg te nemen. Een van de eerste stappen is het identificeren van de interpersoonlijke problemen van de patiënt.

De behandelaar moet aandachtig luisteren en nauwlettend observeren. Elk uur therapie, vol met alledaagse details, is een schat aan gegevens. Het is een geleidelijk proces, waarbij de therapeut probeert de patiënt zo volledig mogelijk te leren kennen.

De behandelaar is vaak de enige toeschouwer die de kans krijgt om naar grote drama’s of moedige daden te kijken. Misschien neemt de patiënt ook andere mensen in vertrouwen, maar geen van hen kan de inspanning en het belang van zijn handelen zo goed inschatten als de behandelaar. Patiënten hebben er veel baat bij als ze weten dat iemand hen als een geheel ziet en hen volledig begrijpt. Het is daarom uiterst belangrijk dat de patiënt eerlijk naar de behandelaar toe is, maar nog belangrijker naar zichzelf toe. De persoon met wie je de rest van je leven door moet brengen ben je zelf en zo maken zelfliefde en acceptatie deel uit de ingrediënten die tot bewustwording en voluit leven leiden.

EFFECTEN VAN DE BEHANDELING

De effecten van behandeling maken deel uit van het werk van zowel de patiënt als de behandelaar. De belangrijkste bijdrage van de patiënt is de motivatie. Patiënten met een pessimistische houding bereiken veel lagere gezondheidsresultaten.

Tijdens de behandeling is het creëren van een relatie tussen de behandelaar en de patiënt een belangrijk element. De therapeutische relatie is onder andere een gevoel van gezamenlijk werken aan het probleem, overeenstemming tussen de patiënt en de behandelaar over de doelen en doelstellingen van de therapie, de band tussen de patiënt en de behandelaar.

De relatie met de behandelaar zelf heeft therapeutische kracht, wat zowel door therapeuten als door de wetenschappelijke literatuur en vele gedocumenteerde onderzoeken kan worden bevestigd.

Niet alleen de motivatie van de patiënt, maar ook zijn geloof in het bereiken van resultaten verbetert de effectiviteit van de therapie. Hoop stimuleert de patiënt zijn betrokkenheid.

De voortgang van de therapie wordt tijdens het therapeutische proces regelmatig door de behandelaar en de regiebehnadelaar gecontroleerd. De resultaten – afhankelijk van de situatie – verschijnen geleidelijk en hun duurzaamheid hangt af van de duur van de therapie en de inzet van de patiënt. Uiteindelijk is het doel om niet-adaptief gedrag permanent te elimineren en zodanig te vervangen dat de nieuwe denkpatronen permanent in het leven van de patiënt worden genesteld en blijvende effecten helpen bereiken.

BEROEPSGEHEIM

Alle informatie en materialen met betrekking tot het leven van patiënten vallen onder het beroepsgeheim in GGZ voor elkaar.