hulponderwerp

Angst

Angst is de reactie van het menselijk lichaam op een externe bedreiging. Angst is een kenmerk dat de mens nodig heeft om te overleven, en het is vanuit het overlevingsinstinct dat hij begint. Wanneer we in een situatie van gevaar zijn, reageren zowel ons lichaam als onze emoties. We reageren emotioneel op angst, maar de mate van deze reactie hangt al af van een bepaalde persoon. Angst komt ook voort uit het menselijk vermogen om feiten te combineren. We zijn ons ervan bewust dat een situatie een bedreiging kan vormen omdat we het zelf al hebben ervaren, of het vermogen om abstract te denken vertelt ons dat een situatie of gedrag een bedreiging kan veroorzaken.

oorzaken

Er zijn drie groepen aandoeningen waarbij angst het belangrijkste symptoom van de ziekte is. Angst verschilt van angst in die reden dat het ontstaat in aanwezigheid van een specifiek, bedreigend object. Aandoeningen geassocieerd met angst zijn onder andere:

  • fobieën – een persoon toont angst voor een bepaalde stimulus, bijvoorbeeld honden, waarbij de angst onevenredig groter is in verhouding tot de daadwerkelijke dreiging die een object kan vormen;
  • posttraumatische stressstoornis – de persoon lijdt aan angst, depressie, gevoelens van gevoelloosheid en de constante reconstructie van trauma na het ervaren van een catastrofe die verder gaat dan gewoon menselijk lijden;
  • angststoornissen – een langdurige toestand van verergerde en frequente angsten, vergezeld van een verslechtering van het normale functioneren en een gevoel van mentaal lijden geassocieerd met deze aandoening.

symptomen

Angst veroorzaakt de afscheiding van verschillende stoffen in ons lichaam die ons stand-by zetten. Geproduceerd in een stressvolle situatie, veroorzaakt adrenaline een versnelde hartslag, een toename van de bloeddruk, bronchiale verwijding, pupillen, spierspanning – dat wil zeggen reflexen die zijn ontworpen om ons te helpen ontsnappen en vechten. Dit gevoel gaat gepaard met een breed scala aan symptomen, op verschillende niveaus. Onder de somatische symptomen worden waargenomen: zweten, hoofdpijn, pijn op de borst, versnelling van de hartslag, snellere ademhaling, duizeligheid, roodheid of bleekheid van de huid, de tintelingen, tinnitus, erectieproblemen. Fysiologische symptomen gaan gepaard met mentale en psychomotorische symptomen, zoals: hyperactiviteit, interne spanning, angst, tics, nervositeit, problemen met aandacht en geheugenconcentratie, verminderd redeneren en plannen. Angsttoestanden zijn kenmerkend voor elk type neurose, ze kunnen verschijnen in psychoses, depressie, schizofrenie. Ze kunnen voorkomen in toestanden van verminderd bewustzijn, bijvoorbeeld in delirium. Ze gaan ook gepaard met somatische ziekten, bijvoorbeeld cardiovasculaire gezondheid.

behandeling

Therapiemethoden kunnen worden onderverdeeld in twee hoofdgroepen. De eerste is gedragstechnieken die zich richten op het leren omgaan met de angst trigger en het elimineren van het gevoel van angst. In de tweede groep is er psychoanalyse. Het gaat er ook van uit dat het bereiken van de oorzaak van ernstige angst. Naast deze methoden, ontworpen om de patiënt te laten geloven dat hij of zij besluit om een onschadelijke situatie angstaanjagend te maken, worden ook ontspanningstechnieken gebruikt, bijvoorbeeld ademhaling controle of het opleiden van gedrag dat overleving in een stressvolle situatie vergemakkelijkt, bijvoorbeeld niet neerkijken op een bergtocht (met hoogtevrees). Bij complexe, ernstige fobieën en aandoeningen wordt naast psychotherapie ook medicamenteuze behandeling gebruikt.