Familie- en naastenbeleid

De Belangrijke Rol van Familie- en naasten in de GGZ voor elkaar
Binnen onze geestelijke gezondheidszorg (GGZ) erkennen wij de cruciale rol die de familieleden en naasten in het herstel en welzijn van onze patiënten spelen. Ons familiebeleid is erop gericht om familie en naasten actief bij de behandeling en zorg van hun geliefden te betrekken. We geloven dat een ondersteunende en betrokken familieomgeving een positieve invloed heeft op het herstelproces van onze patiënten.


Doelstellingen van ons Familiebeleid

  • Betrekken van de familieleden: Wij moedigen onze patiënten aan om hun familie en dierbaren bij hun behandelplannen en zorgtrajecten te betrekken. Dit bevordert een beter begrip van de behandeling en biedt emotionele steun aan de patiënten.
  • Informatievoorziening: Met schriftelijke toestemming van de patiënt kunnen de familieleden en naasten informatie verkrijgen over de diagnose, behandelmogelijkheden en het zorgtraject. Dit helpt de familieleden om hun geliefden beter te ondersteunen.
  • Communicatie: Het bevorderen van open en eerlijke communicatie tussen de patiënten, de familieleden en de zorgverleners is een kernaspect van ons beleid. Dit zorgt voor een gezamenlijke aanpak en een gedeeld begrip van de doelen en wederzijdse verwachtingen.


Hier zijn enkele belangrijke punten die de rol van familie binnen onze GGZ benadrukken:

  • Emotionele ondersteuning: Familieleden bieden onmisbare emotionele steun aan hun dierbaren, wat een positief effect heeft op het herstelproces. De aanwezigheid van een zorgzaam en ondersteunend netwerk kan de motivatie en het welzijn van de patiënt aanzienlijk verbeteren.
  • Betrokkenheid bij behandelplannen: Door familieleden bij de behandelplannen te betrekken, zorgen we ervoor dat zij goed geïnformeerd zijn en actief bij kunnen dragen aan de voortgang van de behandeling. Dit leidt tot een meer holistische en geïntegreerde zorgaanpak.
  • Educatie en voorlichting: We bieden uitgebreide educatie en voorlichting aan de familieleden om hen te voorzien van de kennis en vaardigheden die nodig zijn om hun dierbaren effectief te ondersteunen. Dit omvat informatie over specifieke aandoeningen, behandelingsopties en coping strategieën.
  • Steun en empowerment: Onze programma’s zijn ontworpen met als doel de familieleden te ondersteunen en te empoweren, zodat ze zich competent voelen in hun rol als zorgverlener.


Concrete Acties en Initiatieven

  • Familiegesprekken: Regelmatige gesprekken waarbij de familieleden worden uitgenodigd om deel te nemen aan besprekingen over de voortgang en behandeling van hun geliefde.
  • Individuele Ondersteuning: Ook voeren wij individuele gesprekken met familieleden om hen te helpen omgaan met de stress en zorgen die gepaard gaan met de zorg voor hun geliefde.


Het Belang van Familie in het Herstelproces

Onderzoek toont aan dat een betrokken en ondersteunende familie een positieve invloed kan hebben op het herstel en welzijn van mensen met geestelijke gezondheidsproblemen. Familieleden kunnen helpen bij het monitoren van de symptomen, emotionele steun bieden en helpen bij het naleven van de behandelingen. Daarom zetten wij ons in om familieleden zoveel mogelijk te betrekken en te ondersteunen waar nodig.

Bij ons staat het welzijn van zowel de patiënt als hun naasten centraal. Wij zijn ervan overtuigd dat een holistische benadering, waarbij familie een integraal onderdeel is van de zorg, leidt tot betere resultaten en een duurzaam herstel.

Voor meer informatie over ons familiebeleid of om deel te nemen aan één van onze initiatieven, kunt u contact met ons opnemen via e-mailadres: secretariaat@ggzvoorelkaar.nl, of via onze telefoonnummer: (030) 269 00 50. Samen werken we aan een betere toekomst voor onze patiënten en hun families.