Hulponderwerp

Communicatieproblemen

In de volksmond zijn communicatiestoornissen een situatie waarin er problemen zijn in de communicatie met anderen (geliefden, partner, kinderen, werknemers, baas).

Symptomen

Communicatieproblemen houden meestal verband met:

  • Onvermogen om je eigen behoeften uit te drukken (niet praten over wat je nodig hebt of anderen dwingen om te doen wat we willen schreeuwen of manipuleren);
  • Het niet communiceren van de eigen emoties (verbergen, onderdrukken en niet toegeven aan de eigen emoties. Doen alsof ze er niet zijn, zelfbedrog);
  • Moeilijkheden bij assertieve communicatie (onvermogen om te weigeren, huilen te gebruiken, schreeuwen als een methode van druk, weigering van anderen niet accepteren, geen eigen grenzen tonen en anderen toestaan om op ons hoofd te komen);
  • Deze problemen kunnen alle levenssferen beïnvloeden of slechts op één gebied worden geconcentreerd (thuis is alles bijvoorbeeld in orde, maar op het werk zijn er problemen met assertiviteit, het markeren van de eigen grenzen, het duidelijk communiceren van hun behoeften).

 De twee meest voorkomende vormen van communicatiestoornissen zijn:

  • Verbale agressie (schreeuwen, een stem verheffen, de gesprekspartner negatief beoordelen, hem beledigen, vloeken, de persoon uitdagen tot wie woede is gericht). Deze vorm van agressie is meestal gekoppeld aan het doel van vernedering van de persoon aan wie het is gericht.
  • Gebrek aan communicatie (passieve houding aannemen). Het gaat om het onderdrukken van emoties, niet om ze uit te drukken. Zo’n persoon zwijgt vaak, beledigt, toont emotionele koelte, houdt op contact te houden met de andere persoon, pretendeert iets te zijn vergeten dat voor de andere persoon erg belangrijk was.

Mensen met communicatieproblemen geven zichzelf niet het recht om zichzelf, hun behoeften, meningen, gevoelens te uiten of dat te doen, maar op zo’n manier dat ze anderen pijn doen.

Oorzaken

Er is geen enkele reden voor het optreden van communicatieproblemen. Het is een complex proces, verbonden met de persoonlijke ervaringen van iedereen en zijn karakterstructuur, persoonlijkheid. Om deze reden is er geen enkele methode om communicatieproblemen te “genezen” en wat de ene persoon helpt, zal de andere niet altijd helpen.

Meestal worden moeilijkheden en problemen in de communicatie geassocieerd met een gebrek aan emotionele volwassenheid, blokkade van emoties of behoeften, een laag zelfbeeld, gebrek aan respect voor zichzelf of anderen. Vaak zijn de redenen voor de problemen de verkeerde schema’s die we uit het huis hebben genomen (bijv. in het ouderlijk huis werd alles opgelost met een schreeuw, dus ook wij schreeuwen tegen anderen, omdat we het niet kunnen vragen). Communicatieproblemen worden ook geassocieerd met het voelen van een hele reeks negatieve emoties. De meest voorkomende zijn verdriet, hulpeloosheid, kou, lijden, woede, nervositeit, verlegenheid, vernedering, angst, waarvan de accumulatie, omdat ze niet assertief zijn uitgesproken, verbale agressie kan veroorzaken.

Behandeling

Communicatieproblemen worden opgelost tijdens psychotherapie. Gedurende de duur worden de oorzaken van communicatieproblemen aangepakt en assertief gedrag geoefend. In veilige omstandigheden worden nieuwe manieren van communiceren getest, gedragspatronen die later in het echte leven worden gebruikt. Tijdens psychotherapie leren we goed communiceren, met respect voor onszelf en anderen.