Behandelvisie

GGZ voor elkaar streeft ernaar dat iedere patiënt zich goed gehoord, begrepen, behandeld, begeleid en veilig voelt. De patiënt wordt geïnformeerd over welke zorg aangeboden wordt en wat de keuzemogelijkheden zijn. Samen met de patiënt en/of familie en/of andere direct betrokkenen gaan de behandelaar en regiebehandelaar na welke hulp noodzakelijk is en welke specifieke bijdrage GGZ voor elkaar kan leveren. Het bijdragen aan de kwaliteit van het leven van mensen maakt GGZ voor elkaar de specialist in geestelijke gezondheidszorg. Met de best mogelijke specialistische en op de patiënt toegesneden hulp, bieden we psychologische en psychotherapeutische behandeling aan met aandacht voor de geest, het lichaam en de omgeving. Zo vertrouwd en gericht, zo deskundig en expliciet als mogelijk, en waar nodig ook intensiever en langduriger. Met deskundigheid, respect en optimisme als kernkwaliteiten.

GGZ voor elkaar gaat uit van ieders unieke sociale en culturele achtergrond, persoonlijkheid, behoeften, omgeving en mogelijkheden, van de eigen inzet en kracht van iedere patiënt en die van iedere medewerker. Met professionals die hun competentie kennen en die samen hun verantwoordelijkheid nemen. Allereerst voor de patiënt zelf, maar ook voor iedereen in het netwerk om hem/haar heen die steun kan bieden, zoals familie en andere direct betrokkenen, huisartsen en andere instellingen. Zo geeft GGZ voor elkaar invulling aan herstel.