Hulponderwerp

Verlatingsangst

Iedereen wil belangrijk en geaccepteerd zijn. Aan deze behoefte wordt meestal voldaan in een nauwe relatie met de andere persoon. Maar het gebeurt dat iemand zo’n relatie niet veilig kan aangaan. Er zijn negatieve emoties, veel vragen en angst voor afwijzing of verlating. De angst om te vertrekken kan een ernstig probleem zijn dat ons leven, ons functioneren en het vermogen om relaties met anderen op te bouwen sterk kan beïnvloeden. Leer dus wat angst voor afwijzing is, waar het vandaan komt, hoe je het kunt herkennen en hoe je ermee om kunt gaan.

De bron van angst voor afwijzing is een ongerechtvaardigde angst om nauwe relaties met andere mensen aan te gaan. Voor een persoon met deze aandoening brengt elke relatie het risico met zich mee om afgewezen te worden. Zo’n visie van terugtrekken en eenzaamheid is angstaanjagend. Een persoon met deze aandoening kan geen gelukkige relaties opbouwen met andere mensen, en zelfs als ze slagen, kan hij er niet van genieten.

Oorzaken

Negatieve jeugdervaringen worden beschouwd als de belangrijkste en belangrijkste oorzaak van angst voor afwijzing. De ervaring om vroeg in het leven afgewezen te worden heeft een echte impact op het later functioneren in relaties met andere mensen. De reden voor de angst voor afwijzing kan ook het ontbreken van een veilige stijl van gehechtheid in de kindertijd zijn, wat resulteert in het onvermogen om veilige relaties met een andere persoon te vormen. Een kind dat zonder toezicht,  zonder enkel interesse, zonder en liefde en warmte achter werd gelaten, verliest het vertrouwen in een geliefde en de wereld om hem heen. Dit betekent dat hij als volwassene geen relatie van vertrouwen, intimiteit of liefde met anderen kan opbouwen. Wanneer een kind te maken heeft gehad met huiselijk geweld of getraumatiseerd is door bijvoorbeeld de scheiding van de ouders, kan het in de toekomst angst hebben om afgewezen te worden.

Symptomen

De angst voor verlating manifesteert zich als volgt:

 • Moeite om ruimte over te laten aan een partner;
 • Kramp van een partner of partner of toch de wens om meer contact te hebben;
 • Overmatige mindfulness en overmatig tolerant;
 • Bereid om gevoelens en informatie te delen;
 • Meer zorg voor je partner dan voor jezelf;
 • Deze persoon heeft het gevoel dat hij/zij nooit genoeg uit zichzelf haalt;
 • Aanpassen aan het schema en tempo van de andere partij;
 • Slecht vastgestelde grenzen, tolerantie voor schade, ongelukkigheid of ontrouw;
 • Afhankelijkheid van de partner;
 • Het verlangen naar constante tekenen van tederheid;
 • Overmatige vreugde van de uitstorting van de andere kant;
 • Seks behandelen als bewijs van liefde of het gebruiken om jezelf te verlossen;
 • Het verlaten van de juiste seksuele grenzen om vreugde te brengen aan de andere kant, machteloosheid naar haar dominante neigingen;
 • Een partner nodig als vaste metgezel;
 • Constant zoeken naar verbinding en intimiteit;
 • Je verloren voelen bij afwezigheid van de andere kant;
 • Angst tonen en woede verbergen;
 • Overmatige vastberadenheid en voorzichtigheid;
 • Lijdend aan weggaan en terugkeren.

Bovendien kunnen de symptomen van angst voor afwijzing variëren, afhankelijk van het type persoonlijkheid waarmee we te maken hebben. Het meest kenmerkende van hen zijn:

narcistische symptomen, waaronder verheerlijking, hoog zelfbeeld, perfectionisme, egoïsme, buitensporige eisen aan zichzelf en anderen,

– het vermijden van symptomen, d.w.z. het vermijden van activiteiten die nauwere relaties met mensen vereisen,

– obsessieve-compulsieve persoonlijkheidsstoornis, d.w.z. overmatig perfectionisme, voorzichtigheid; vooroverweging, evenals overmatige gewetensvolheid,

– afhankelijke symptomen, die zich uiten in buitensporige onderwerping aan andere mensen, onvermogen om een ​​mening te uiten, problemen met onafhankelijke besluitvorming, hulpeloosheid, afschuiven van verantwoordelijkheid op andere mensen,

– histionische symptomen, d.w.z. verleidelijkheid, overmatige focus op fysieke aantrekkelijkheid, onvermogen om sterkere emotionele relaties met andere mensen op te bouwen, mensen met deze symptomen voelen zich vaak onderschat als ze niet in de schijnwerpers staan,

– schizoïde symptomen, d.w.z. terugtrekking uit de relatie, neiging tot eenzaamheid, emotionele onverschilligheid,

– paranoïde symptomen, d.w.z. achterdocht en wantrouwen jegens andere mensen, overgevoeligheid voor zichzelf,

– borderline persoonlijkheid, gekenmerkt door emotionele instabiliteit, extreme gevoelens ten opzichte van anderen van sterke binding en idealisering van de ander tot volledige afwijzing, haat en minachting.

De angst voor afwijzing is heel duidelijk in relaties waar één persoon in paniek is bang voor eenzaamheid. De angst die het drijft zorgt ervoor dat ze veel kan doen en veel opoffert om niet alleen te zijn.

Dit probleem heeft veel levensgevolgen. Dit zijn m.in gevoelens van eenzaamheid, leegte, onbegrip, verminderd zelfbeeld, onvermogen om hechte relaties aan te gaan. Soms verschijnen er ook neurotische of depressieve symptomen. Deze mensen zijn gevoelig voor kritiek, weigering, het gedrag van veel andere mensen nemen ze heel persoonlijk op en zien het als een aanval op hun persoon.

Behandeling

Angst voor afwijzing is niet alleen vaak moeilijk te realiseren, maar ook moeilijk om het probleem aan te pakken zonder de hulp van een specialist. De meest effectieve behandelingsmethode is therapie, hoewel ook hier de angst van de patiënt voor afwijzing een obstakel kan zijn. Deze keer door een therapeut. Het belangrijkste doel van psychotherapie is om de patiënt te helpen een relatie te onderhouden.