PSYCHOLOGISCHE HULP

Vergoedingen

Intake en zorgtraject

GGZ voor elkaar is verplicht om controle uit te voeren of de opgegeven verzekeringsgegevens juist zijn, om uw BSN-nummer te registreren en uw identiteit vast te stellen aan de hand van een identiteitsbewijs. Het is daarom uiterst belangrijk dat u uw identiteitsbewijs mee bij het eerste gesprek meeneemt en het ook aan de secretariaat personeel laat zien. Zij zullen uw gegevens in patiëntgegevens voegen.

Grotendeels behandelingen bij GGZ voor elkaar worden vanuit de generalistische basis-GGZ vergoed. Daar hoef je dus geen aanvullende verzekering of speciale polisvoorwaarden voor te hebben. Wat u dan wel moet hebben is de verwijsbrief van uw huisarts. Een behandeling wordt vergoed als uw klacht voldoet aan de criteria van een vergoedbare diagnose. Zowel de huisarts als de psycholoog bekijkt of er sprake is van een DSM-5 diagnose (het handboek voor psychische stoornissen). De behandelaar beoordeelt bij aanmelding of er sprake is van zorg die in aanmerking komt voor vergoeding door de zorgverzekeraar binnen de Generalistische Basis GGZ. Wanneer dit niet het geval is zal dit expliciet aan de cliënt worden gecommuniceerd.

De tarieven voor een behandeling bij de GGZ zijn landelijk vastgesteld door de GGZ Tool – Tarievenzoeker (nza.nl). Aan de hand van de zorgzwaarte ontvang je een kort, middel of intensief traject. In sommige gevallen moet je zelf aan het eind van het traject de declaratie bij uw zorgverzekeraar indienen.

Financieel houdt dat het volgende in:

Bij een restitutiepolis / vrije zorgkeuze krijg je 100% vergoed. Bij een naturapolis wordt het traject grotendeels door jouw verzekering vergoed. Dit betekent dat je een deel van jouw behandeling zelf betaalt. De hoogte van deze eigen bijdrage verschilt per zorgverzekeraar, polis en behandeling. Zie de link ‘Tarievenlijst verzekeraars 2022/2023’ hieronder voor verdere uitleg.  Voor meer informatie verzoeken wij u vriendelijk contact met uw zorgverzekeraar op te nemen.

Tarievenlijst verzekeraars 2022/2023

De behandeltarieven voor generalistische eerstelijns psychiatrische zorg en specialistische psychiatrische zorg worden landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Hoe wordt een profiel gekozen?

Bij de start van de behandeling wordt tijdens de eerste sessie, het intakegesprek, een inschatting gemaakt welk traject bij uw zorgvraag past. Dit is afhankelijk van de mate van ernst, complexiteit en het risico van de problematiek. Na de eerste drie afspraken op locatie, aldus de intake gesprek, psychiatrische/psychologische onderzoek en adviesgesprek kan de verdere behandeling bestaan uit gesprekken op locatie (face-to-face), telefonische contacten (ear-to-ear), e-mailcontacten (bit-to-bit), diagnostiek (testmateriaal afnemen en uitwerken), verslaglegging en overleg met de verwijzer indien nodig. Alle tijd (in minuten) die aan de behandeling wordt besteed, wordt opgeteld (zowel directe tijd als indirecte tijd). In overleg kan mettertijd de behandeling besloten worden tot een ‘zwaarder’ traject, als de behandeling van je klachten toch meer tijd vraagt.

Vergoeding_Volwassenen_(18+)

Wij bieden behandelingen in de generalistische basis GGZ, (kortdurende behandeling) en specialistische GGZ (langer durende behandeling). U heeft hiervoor een geldige, tijdige (vóór datum van uw aanmelding) en gerichte verwijzing van uw huisarts nodig. De behandeling wordt vergoed uit de basisverzekering. U dient gedurende uw behandeling verzekerd te zijn bij een zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw zorgverzekering en polis dekt uw zorgverzekering 50% -100% van uw behandeling. Het restant, de ‘eigen bijdrage’ wordt niet bij u in rekening gebracht. Wanneer de verzekerde meer informatie over de vergoedingen wilt verkrijgen, dient hij zich bij zijn/haar verzekeringsmaatschappij te informeren.

Voor uw behandeling bij GGZ voor elkaar betaalt u alleen een eventueel “eigen risico” aan uw zorgverzekeraar. Voor het bedrag dat binnen uw eigen risico valt ontvangt u meestal een factuur van uw zorgverzekeraar. In sommige gevallen verrekent de zorgverzekeraar het nog te betalen eigen risico met het uit te betalen bedrag van de declaratie die u heeft ingediend. U ontvangt dan een lagere vergoeding van de verzekeraar voor de behandeling die wij aan u gefactureerd hebben. U ontvangt altijd een betaalspecificatie van uw verzekeraar waarop u kunt zien welk deel van de behandeling vergoed wordt aan u en of op het bedrag, dat aan u uitgekeerd wordt, nog eigen risico wordt ingehouden. Dit eigen risico komt voor uw eigen rekening en kan niet door u afgetrokken worden van het bedrag dat u aan ons moet overmaken. Wij schelden enkel het deel van de factuur kwijt dat niet voor vergoeding van de verzekerde zorg in aanmerking komt. In het geval dat de zorgverzekeraar het eigen risico heeft ingehouden op uw vergoeding van de behandeling, dan betekent dit dat u het ingehouden eigen risico dus moet voldoen aan onze zorginstelling. Als u hieromtrent vragen heeft kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

(Niet-)Gecontracteerde zorg

Wij hebben contract voor 2023 jaar met koepelorganisaties: A.S.R., Caresq DSW en Zilveren Kruis (zie hieronder de foto met: Welke zorgverzekeraars zijn er?)
Koepelorganisaties behorende tot niet-gecontracteerde zorg: Zorg & Zekerheid, VGZ, Eno, ONVZ, Menzis en CZ.

Sommige restitutiepolissen dekken 100% en sommigen niet. Voor meer informatie adviseren wij u contact met uw zorgverzekeraar op te nemen.

Om de therapie te kunnen voortzetten heeft u een geldige, actuele (vóór de datum van inschrijving) en specifieke verwijzing van uw huisarts nodig. De behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering. U dient gedurende uw behandeling verzekerd bij een zorgverzekeraar te zijn. Afhankelijk van uw zorgverzekering en polis dekt uw zorgverzekering 50% -100% van uw behandeling. Het restant, de ‘eigen bijdrage’ wordt bij u in rekening gebracht. Wanneer de verzekerde meer informatie over de vergoedingen wilt verkrijgen, dient hij zich bij zijn/haar verzekeringsmaatschappij te informeren.

Voor uw behandeling bij GGZ voor elkaar betaalt u alleen een eventueel “eigen risico” aan uw zorgverzekeraar. Voor het bedrag dat binnen uw eigen risico valt ontvangt u meestal een factuur van uw zorgverzekeraar. In sommige gevallen verrekent de zorgverzekeraar het nog te betalen eigen risico met het uit te betalen bedrag van de declaratie die u heeft ingediend. U ontvangt dan een lagere vergoeding van de verzekeraar voor de behandeling die wij aan u gefactureerd hebben. U ontvangt altijd een betaalspecificatie van uw verzekeraar waarop u kunt zien welk deel van de behandeling vergoed wordt aan u en of op het bedrag, dat aan u uitgekeerd wordt, nog eigen risico wordt ingehouden. Dit eigen risico komt voor uw eigen rekening en kan niet door u afgetrokken worden van het bedrag dat u aan ons moet overmaken. Wij schelden enkel het deel van de factuur kwijt dat niet voor vergoeding van de verzekerde zorg in aanmerking komt. In het geval dat de zorgverzekeraar het eigen risico heeft ingehouden op uw vergoeding van de behandeling, dan betekent dit dat u het ingehouden eigen risico dus moet voldoen aan onze zorginstelling. Als u hieromtrent vragen heeft kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Vergoeding GGZ

Verzekeraars

Als u in één van op de onderstaande foto de verzekeraars verzekerd bent, valt u onder volledige verzekerde zorg. Bent u niet helemaal zeker of uw zorg 100% wordt vergoedt, neem dan contact met uw zorgverzekeraar op voor meer informatie. Vooral als het over de niet-gecontracteerde zorg gaat. Wij adviseren dat bij elke twijfel te doen om misverstanden te voorkomen.

Op de onderstaande foto zijn de zorgverzekeringen te zien met welke wij contract af hebben gesloten voor 2023 jaar:

Nota ontvangen:

Het hangt van jouw zorgverzekeraar af of wij de declaratie naar jou toe opsturen en deze dien je zelf bij je verzekeraar in. Met sommige verzekeraars hebben wij een betaalovereenkomst (zie je boven gecontracteerd) en dienen wij de declaratie voor je in, maar ga ervan uit dat je in de meeste gevallen van ons de declaratie per e-mail ontvangt. Zorg ervoor dat je contact- en adresgegevens up-to-date zijn als je bijvoorbeeld tijdens het traject verhuist. Onze herinneringen gaan namelijk via de post en e-mail.

Financieel betekent dit dat:

Dankzij een bepaald terugkeerbeleid / vrije zorgkeuze krijgt u 100% van uw behandelingskosten vergoed. Mocht er een verschil zijn op de nota, dan krijgt u dit later te horen, dit verschilt namelijk per vergoeding van de zorgverzekering.
Elke patiënt betaalt € 385 eigen risico per jaar. Heeft u uw eigen risico nog niet betaald? Dan kan het voorkomen dat uw zorgverzekeraar dit bedrag in mindering brengt op de nota. Neem hiervoor contact op met uw zorgverzekeraar.

Indienen van de nota

Het hangt van jouw zorgverzekeraar af of wij de declaratie naar jou toe opsturen en deze dien je zelf bij je verzekeraar in. Met sommige verzekeraars hebben wij een betaalovereenkomst (zie je boven gecontracteerd) en dienen wij de declaratie voor je in, maar ga ervan uit dat je in de meeste gevallen van ons de declaratie per e-mail ontvangt. Zorg ervoor dat je contact- en adresgegevens up-to-date zijn als je bijvoorbeeld tijdens het traject verhuist. Onze herinneringen gaan namelijk via de post en e-mail.

Je ontvangt eerst een declaratie van ons met het gehele bedrag van het traject. Deze kun je dan bij jouw verzekering indienen van het jaar dat je traject gestart is. Vervolgens krijg je een percentage van de declaratie terug. Bij een restitutiepolis is dit 100%, bij een gewone basisverzekering kan dit tussen 50% -95% zijn. Je krijgt het bedrag dan van jouw verzekering op je bankrekening. Vervolgens kan je ons betalen. Het hangt van de percentages af of u nog wel of niet bij moet betalen. Hier hoort een verplichtte ‘eigen bijdrage’ bij die je in de diagnostiek fase moet hebben betaald. U krijgt hier verder nog uitleg over zodra u de documenten gaat ondertekenen.