Vergoedingen

Intake en zorgtraject

GGZ voor elkaar is verplicht om controle uit te voeren of de opgegeven verzekeringsgegevens juist zijn, om uw BSN-nummer te registreren en uw identiteit vast te stellen aan de hand van een identiteitsbewijs. Het is daarom uiterst belangrijk dat u uw identiteitsbewijs mee bij het eerste gesprek neemt en het ook aan de secretariaat personeel laat zien. Zij zullen uw gegevens in patiëntgegevens voegen.

Grotendeels behandelingen bij GGZ voor elkaar worden via de basisverzekering vergoed. Daar hoef je dus geen aanvullende verzekering of speciale polisvoorwaarden voor te hebben. Wat u dan wel moet hebben is de verwijsbrief van uw huisarts. Een behandeling wordt vergoed als uw klacht voldoet aan de criteria van een vergoedbare diagnose. Zowel de huisarts als de psycholoog bekijkt of er sprake is van een DSM-5 diagnose (het handboek voor psychische stoornissen). De behandelaar beoordeelt bij aanmelding of er sprake is van zorg die in aanmerking komt voor vergoeding door de zorgverzekeraar. Wanneer dit niet het geval is zal dit expliciet aan de cliënt worden gecommuniceerd.

Financieel houdt dat het volgende in:

Bij een restitutiepolis / vrije zorgkeuze krijg je 100% vergoed. Bij een naturapolis wordt het traject grotendeels door jouw verzekering vergoed. Dit betekent dat je een deel van jouw behandeling zelf betaalt. De hoogte van deze eigen bijdrage verschilt per zorgverzekeraar, polis en behandeling. Zie de link ‘Tarievenlijst verzekeraars’ hieronder voor verdere uitleg.  Voor meer informatie verzoeken wij u vriendelijk contact met uw zorgverzekeraar op te nemen.

Tarievenlijst verzekeraars 2024

De behandeltarieven voor generalistische eerstelijns psychiatrische zorg en specialistische psychiatrische zorg worden landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Eigen risico

Voor uw behandeling bij GGZ voor elkaar betaalt u alleen een eventueel “eigen risico” aan uw zorgverzekeraar. Voor het bedrag dat binnen uw eigen risico valt ontvangt u meestal een factuur van uw zorgverzekeraar. In sommige gevallen verrekent de zorgverzekeraar het nog te betalen eigen risico met het uit te betalen bedrag van de declaratie die u heeft ingediend. U ontvangt dan een lagere vergoeding van de verzekeraar voor de behandeling die wij aan u gefactureerd hebben. U ontvangt altijd een betaalspecificatie van uw verzekeraar waarop u kunt zien welk deel van de behandeling vergoed wordt aan u en of op het bedrag, dat aan u uitgekeerd wordt, nog eigen risico wordt ingehouden. Dit eigen risico komt voor uw eigen rekening en kan niet door u afgetrokken worden van het bedrag dat u aan ons moet overmaken. Elke patiënt betaalt  € 385  eigen risico per jaar, maar kan oplopen tot €885,00. Heeft u uw eigen risico nog niet betaald? Dan kan het voorkomen dat uw zorgverzekeraar dit bedrag in mindering brengt op de nota. Neem hiervoor contact op met uw zorgverzekeraar. In het geval dat de zorgverzekeraar het eigen risico heeft ingehouden op uw vergoeding van de behandeling, dan betekent dit dat u het ingehouden eigen risico dus moet voldoen aan onze zorginstelling. Als u hieromtrent vragen heeft kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Vergoeding GGZ

Gecontracteerde zorg

Wij hebben contract voor 2024 jaar met koepelorganisaties:

A.S.R., Achmea, DSW, CZ, Zorg en Zekerheid, Eucare, Menzis, VGZ
(Zie hieronder de foto)

Niet-gecontracteerde zorg – indienen nota

Koepelorganisaties behorende tot niet-gecontracteerde zorg:

Salland-zorg, ENO

Sommige restitutiepolissen dekken 100% en sommigen niet. Voor meer informatie adviseren wij u contact met uw zorgverzekeraar op te nemen.

Het hangt van jouw zorgverzekeraar af of wij de declaratie naar jou toe opsturen en deze dien je zelf bij je verzekeraar in. Met sommige verzekeraars hebben wij een betaalovereenkomst (zie je boven gecontracteerd) en dienen wij de declaratie voor je in, maar ga ervan uit dat je in de meeste gevallen van ons de declaratie per e-mail ontvangt. Zorg ervoor dat je contact- en adresgegevens up-to-date zijn als je bijvoorbeeld tijdens het traject verhuist. Onze herinneringen gaan namelijk via de post en e-mail.

Dankzij een bepaald terugkeerbeleid / vrije zorgkeuze krijgt u 100% van uw behandelingskosten vergoed. Mocht er een verschil zijn op de nota, dan krijgt u dit later te horen, dit verschilt namelijk per vergoeding van de zorgverzekering.

Je ontvangt eerst een declaratie van ons met het gehele bedrag van het traject. Deze kun je dan bij jouw verzekering indienen van het jaar dat je traject gestart is. Vervolgens krijg je een percentage van de declaratie terug. Bij een restitutiepolis is dit 100%, bij een gewone basisverzekering kan dit tussen 50% -95% zijn. Je krijgt het bedrag dan van jouw verzekering op je bankrekening. Vervolgens kan je ons betalen. Het hangt van de percentages af of u nog wel of niet bij moet betalen. Hier hoort een verplichtte ‘eigen bijdrage’ bij die je in de behandeling fase moet hebben betaald. U krijgt hier verder nog uitleg over zodra u de documenten gaat ondertekenen. 

Sommige restitutiepolissen dekken 100% en sommigen niet. Voor meer informatie adviseren wij u contact met uw zorgverzekeraar op te nemen.

Als u in één van op de bovenstaande foto de verzekeraars verzekerd bent, valt u onder volledige verzekerde zorg. Bent u niet helemaal zeker of uw zorg 100% wordt vergoedt, neem dan contact met uw zorgverzekeraar op voor meer informatie. Vooral als het over de niet-gecontracteerde zorg gaat. Wij adviseren dat bij elke twijfel te doen om misverstanden te voorkomen.