POMOC PSYCHOLOGICZNA

Opłaty

Rozmowy wstepne i leczenie

Jako GGZ jesteśmy zobowiązani do sprawdzenia poprawności twoich danych ubezpieczenia zdrowotnego i numeru BSN oraz ustalenia Twojej tożsamości na podstawie dowodu tożsamości. Dlatego niezwykle ważne jest, aby na pierwsze spotkanie przynieść ze sobą dowód tożsamości, a także okazać go pracownikom sekretariatu. Oni wprowadzą Twoje dane do danych pacjenta.

W większej częsci leczenie w GGZ voor elkaar jest refundowane z ogólnego podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego. Nie potrzebujesz do tego dodatkowego ubezpieczenia ani specjalnych warunków polisy. Potrzebujesz jedynie skierowania od lekarza rodzinnego. Koszty leczenia są zwracane, jeśli objawy spełniają kryteria rozpoznania podlegającego zwrotowi kosztów. Zarówno lekarz rodzinny jak i psycholog sprawdzają, czy istnieje diagnoza DSM-5 (podręcznik zaburzeń psychicznych). Podczas rejestracji lekarz ocenia, czy opieka kwalifikuje się do refundacji przez ubezpieczyciela zdrowotnego w ramach Generalistische Basis GGZ. Jeśli tak nie jest, zostanie to wyraźnie przekazane pacjentowi.

Finansowo oznacza to, że:

Stawki za leczenie w GGZ są ustalane na szczeblu krajowym poprzez GGZ Tool – Tarievenzoeker (nza.nl).
Z polisą refundacyjną / wolnym wyborem opieki otrzymasz zwrot 100%. W przypadku „naturapolis” możesz otrzymać częściowy zwrot za leczenie od swojej ubezpieczalni. Reszte jesteś zobowiązany pokryć sam. Wysokość kwoty zależy od ubezpieczalni, jej polisy i rodzaju leczenia. Dalsze wyjaśnienia znajdują się w „Cennik ubezpieczycieli 2024”. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze swoim ubezpieczycielem zdrowotnym.

Cennik ubezpieczycieli 2024

Stawki za leczenie w ramach ogólnej podstawowej opieki psychiatrycznej i specjalistycznej opieki psychiatrycznej są ustalane na szczeblu krajowym przez Holenderski Urząd ds. Opieki Zdrowotnej (NZa).

Jak wybierany jest profil?

Na początku leczenia, podczas pierwszej sesji, podczas rozmowy wstępnej, szacuje się, który proces odpowiada Twoim potrzebom. Zależy to od wagi, złożoności i ryzyka problemu. Po pierwszych trzech wizytach na miejscu, zgodnie z rozmową wstępną, badaniami psychiatrycznymi / psychologicznymi i dyskusją doradczą, dalsze leczenie może obejmować rozmowy na miejscu (twarzą w twarz), kontakty telefoniczne (ucho do ucha), e -kontakt mailowy (bit-to-bit), diagnostyka (pobranie i opracowanie materiału testowego), raportowanie i konsultacje z polecającym, jeśli to konieczne. Dodawany jest cały czas (w minutach) spędzony na leczeniu (zarówno czas bezpośredni, jak i czas pośredni). Po konsultacji można z czasem zdecydować się na „trudniejszy” proces leczenia, jeśli rozpatrzenie reklamacji wymaga więcej czasu.

Zwrot opłat dla dorosłych (18+)

Oferujemy zabiegi z zakresu ogólnej podstawowej opieki psychiatrycznej (leczenie krótkoterminowe) oraz specjalistycznej opieki psychiatrycznej (leczenie długoterminowe). W tym celu potrzebujesz ważnego, aktualnego (przed datą rejestracji) i konkretnego skierowania od lekarza rodzinnego. Leczenie jest refundowane z ubezpieczenia podstawowego. Podczas leczenia musisz być ubezpieczony u ubezpieczyciela zdrowotnego. W zależności od Twojego ubezpieczenia zdrowotnego i polisy, Twoje ubezpieczenie zdrowotne pokrywa 50% -100% Twojego leczenia. Pozostała część, „wkład własny”, nie zostanie obciążona. Jeśli ubezpieczony chce uzyskać więcej informacji na temat zwrotu kosztów, powinien zasięgnąć informacji w swojej firmie ubezpieczeniowej.

Za leczenie w GGZ dla siebie płacisz tylko ewentualny udział własny swojemu ubezpieczycielowi. Zazwyczaj otrzymasz fakturę od swojego ubezpieczyciela zdrowotnego na kwotę, która mieści się w Twoim odliczeniu. W niektórych przypadkach ubezpieczyciel rozliczy franszyzę, która pozostaje do zapłaty, kwotą do zapłaty z tytułu złożonego przez Ciebie roszczenia. Otrzymasz wtedy niższy zwrot kosztów od ubezpieczyciela za leczenie, na które wystawiliśmy Ci fakturę. Zawsze otrzymasz od swojego ubezpieczyciela specyfikację płatności, na której możesz zobaczyć, jaka część leczenia zostanie Ci zwrócona i czy nadwyżka jest nadal potrącana z wypłaconej Ci kwoty. Ten wkład własny jest na Twój własny rachunek i nie może zostać odliczony przez Ciebie od kwoty, którą musisz nam przekazać. Rezygnujemy tylko z tej części faktury, która nie kwalifikuje się do zwrotu kosztów ubezpieczonej opieki. Jeśli ubezpieczyciel odliczył udział własny od zwrotu kosztów leczenia, oznacza to, że musisz przestrzegać udziału własnego w naszej praktyce. Jeśli masz jakiekolwiek pytania na ten temat, najlepiej skontaktuj się ze swoim ubezpieczycielem zdrowotnym.

Opieka (nie)kontraktowa

Nasza placówka ma w 2024 roku podpisany kontrakt z następującymi ubezpieczalniami:
ASR, DSW, Zilveren Kruis, CZ, EUcare, Menzis, Zorg en Zekerheid oraz VGZ (patrz obrazek poniżej)

Ubezpieczenia należące do opieki niezakontraktowanej:
Eno, Salland.

Niektóre polityki refundacji obejmują 100%, a inne nie. Aby uzyskać więcej informacji, radzimy skontaktować się z ubezpieczycielem zdrowotnym.

By móc kontynuować terapie potrzebujesz ważnego, aktualnego (przed datą rejestracji) i konkretnego skierowania od swojego lekarza rodzinnego. Leczenie jest refundowane z ubezpieczenia podstawowego. Podczas leczenia musisz być ubezpieczony u ubezpieczyciela zdrowotnego. W zależności od Twojego ubezpieczenia zdrowotnego i polisy, Twoje ubezpieczenie zdrowotne pokrywa 50% -100% Twojego leczenia. Pozostała część, „wkład osobisty”, płacisz sam. Jeśli ubezpieczony chce uzyskać więcej informacji na temat zwrotu kosztów, powinien zasięgnąć informacji w swojej firmie ubezpieczeniowej.

Za swoje leczenie w GGZ voor elkaar płacisz ewentualny udział własny „eigen risico” swojemu ubezpieczycielowi. Zazwyczaj otrzymasz fakturę od swojego ubezpieczyciela zdrowotnego na kwotę, która mieści się w Twoim odliczeniu. W niektórych przypadkach ubezpieczyciel rozliczy franszyzę, która pozostaje do zapłaty, kwotą do zapłaty z tytułu złożonego przez Ciebie roszczenia. Otrzymasz wtedy niższy zwrot kosztów od ubezpieczyciela za leczenie, na które wystawiliśmy Ci fakturę. Zawsze otrzymasz od swojego ubezpieczyciela specyfikację płatności, na której możesz zobaczyć, jaka część leczenia zostanie Ci zwrócona i czy wypłacona kwota nadal podlega odliczeniu. Ten wkład własny jest na Twój własny rachunek i nie może zostać odliczony przez Ciebie od kwoty, którą musisz nam przekazać. Jeśli ubezpieczyciel odliczył udział własny od zwrotu kosztów leczenia, oznacza to, że musisz przestrzegać udziału własnego w naszej praktyce. Jeśli masz jakiekolwiek pytania na ten temat, najlepiej skontaktuj się ze swoim ubezpieczycielem zdrowotnym.

Opłaty w GGZ

Ubezpieczenia

Jeśli masz pewność co do swojej polityki zwrotów, nie musisz nic robić. Jeśli nie jesteś do końca pewien, czy Twoja opieka zostanie zwrócona w 100%, skontaktuj się ze swoim ubezpieczycielem, aby uzyskać więcej informacji. Zalecamy to zrobić w razie wątpliwości, aby uniknąć nieporozumień.

Poniższe zdjęcie przedstawia polisy ubezpieczenia zdrowotnego, z którymi zawarliśmy umowę na rok 2023:

Deklarowanie płatności

W opiece psychiatrycznej jest pierwsza diagnostyka, a następnie leczenie. Program opieki nad zdrowiem psychicznym ma ścieżkę opieki, w której zespół terapeutyczny zajmuje się twoją prośbą o pomoc. Oprócz diagnostyki i terapii indywidualnej może mieć miejsce również leczenie grupowe i/lub dodatkowe moduły.

 

Finansowo oznacza to, że:

Dzięki pewnej polityce zwrotów / swobodnemu wyborowi opieki otrzymasz zwrot kosztów leczenia w 100%. Jeśli jest różnica w fakturze to otrzymasz później informacje na ten temat, ponieważ różni się ono w zależności od refundacji ubezpieczenia zdrowotnego.
Każdy pacjent jest zobowiązany do płacenia €385 wlasnego ryzyka rocznie. Jeśli jeszcze nie zapłaciłeś odliczenia? Wtedy może się zdarzyć, że Twój ubezpieczyciel zdrowotny odejmie tę kwotę od faktury. W tym celu skontaktuj się ze swoim ubezpieczycielem zdrowotnym.

Deklarowanie płatnośći

Od Twojego ubezpieczyciela zależy, czy wyślemy roszczenie do Ciebie, a Ty sam złożysz je swojemu ubezpieczycielowi. Mamy umowę o płatności z niektórymi ubezpieczycielami (patrz umowa powyżej) i składamy roszczenie za Ciebie, ale zakładamy, że w większości przypadków otrzymasz od nas roszczenie e-mailem. Upewnij się, że Twoje dane kontaktowe i adresowe są aktualne, jeśli np. przeprowadzisz się w trakcie procesu. Nasze wspomnienia wysyłamy pocztą i e-mailem.

Najpierw otrzymasz od nas deklarację z całą kwotą procesu. Następnie możesz przesłać go do swojej firmy ubezpieczeniowej za rok, w którym rozpoczęła się Twoja trajektoria. Otrzymasz wtedy procent roszczenia z powrotem. W przypadku polisy refundacyjnej jest to 100%, w przypadku zwykłego ubezpieczenia podstawowego może wynosić od 50% do 95%. Następnie otrzymasz kwotę z ubezpieczenia na swoje konto bankowe. Wtedy możesz nam zapłacić. To zależy od procentów, czy nadal musisz płacić. Obejmuje to obowiązkowy „wkład osobisty”, który musisz zapłacić w fazie diagnozy. Dalsze wyjaśnienia na ten temat otrzymasz, gdy tylko zaczniesz podpisywać dokumenty.