POMOC PSYCHOLOGICZNA

Opłaty

Rozmowy wstepne i leczenie

Jako GGZ jesteśmy zobowiązani do sprawdzenia poprawności twoich danych m.in. dokumentu tożsamości, ubezpieczenia zdrowotnego oraz numeru BSN. Dlatego niezwykle ważne jest, aby na pierwsze spotkanie przynieść ze sobą dowód tożsamości, a także okazać go pracownikom sekretariatu. Twoje dane zostaną uzupełnione w bazie pacjenta.

W większości przypadków leczenie w GGZ voor elkaar jest całkowicie refundowane w ramach ubezpieczenia podstawowego. Nie potrzebujesz do tego dodatkowego ubezpieczenia ani specjalnych warunków polisy. Jedyne, czego potrzebujesz, to skierowanie od swojego lekarza rodzinnego. Leczenie jest refundowane, jeśli Twoje objawy spełniają kryteria DSM-5. Zarówno lekarz rodzinny, jak i terapeuta sprawdzają czy istnieje diagnoza DSM-5 (podręcznik zaburzeń psychicznych). Podczas rejestracji lekarz oceni, czy opieka kwalifikuje się do refundacji przez ubezpieczyciela zdrowotnego. Zostaniesz o tym wyraźnie poinformowany.

Aby dowiedzieć się więcej na temat pokrywanych kosztów leczenia, skontaktuj się ze swoim ubezpieczycielem zdrowotnym.

Finansowo oznacza to, że:

Stawki za leczenie w GGZ są ustalane na szczeblu krajowym poprzez Niderlandzki organ ds. opieki zdrowotnej (NZa). Możesz je znajdziesz na stronie GGZ Tarievenzoeker (nza.nl).
W zależności od Twojego ubezpieczenia zdrowotnego koszty za leczenie w GGZ voor elkaar mogą być różne. Głównie różnica wynika to z tego, czy Twój ubezpieczyciel zdrowotny jest zakontraktowany z naszą placówką czy też nie.

Ubezpieczalnia zakontraktowana z GGZ voor elkaar
Poniżej znajdziesz zestawienie ubezpieczalni zdrowotnych, z którymi nasza placówka ma podpisany kontrakt. Jeśli Twoja ubezpieczalnia znajduje się na tej liście, oznacza to, że wszelkie koszty związane z leczeniem będą pokrywane przez Twoją ubezpieczalnie. (Uwaga! Pamiętaj o „eigen risico”)

Ubezpieczania niezakontraktowana z GGZ voor elkaar
W przypadku, jeśli Twoja ubezpieczalnia zdrowotna nie ma podpisanego kontraktu z naszą placówką, będziesz otrzymywał regularnie rachunek. Po zadeklarowaniu go w swojej ubezpieczalni możesz uzyskać częściowy zwrot kosztów u swojego ubezpieczyciela. W zależności od wysokości jaką uzyskasz od swojego ubezpieczyciela, resztę kwoty jesteś zobowiązany pokryć sam. Wysokość kwoty zależy od ubezpieczalni, jej polisy i rodzaju leczenia. (Uwaga! Pamiętaj o „eigen risico”)

Aby uzyskać więcej informacji o kosztach leczenia w GGZ, skontaktuj się ze swoim ubezpieczycielem zdrowotnym.

Lista taryf 2024

Stawki za leczenie w ramach ogólnej podstawowej opieki psychiatrycznej i specjalistycznej opieki psychiatrycznej są ustalane na szczeblu krajowym przez Holenderski Urząd ds. Opieki Zdrowotnej (NZa).

eigen risico

Za leczenie w GGZ voor elkaar firma ubezpieczeniowa może obciążyć cię kosztami za wkład własny tzw. „eigen risico”. Wysokość eigen risico wynosi od € 385 do € 885 rocznie. Wysokość tej kwoty zależy od Twojej polisy ubezpieczeniowej. Nie opłaciłeś jeszcze „eigen risico” w tym roku? Może się zdarzyć, ze firma ubezpieczeniowa odliczy tę kwotę od zwrotu za Twoje leczenie w GGZ voor elkaar. Otrzymasz wtedy niższy zwrot kosztów od swojego ubezpieczyciela zdrowotnego, a odliczoną kwotę jesteś zobowiązany wpłacić na rachunek naszej placówki. 

W przypadku pytań lub niejsaności skontaktuj się ze swoim ubezpieczycielem zdrowotnym.

OPŁATY W GGZ

Niektóre polityki refundacji obejmują 100%, a inne nie. Aby uzyskać więcej informacji, radzimy skontaktować się z ubezpieczycielem zdrowotnym.

Jeśli jesteś ubezpieczony u jednego z ubezpieczycieli zdrowotnych ze zdjęcia powyżej, objęty jesteś pełną opieką ubezpieczeniową. Jeśli nie masz całkowitej pewności, czy Twoja opieka podlega 100% zwrotowi kosztów, skontaktuj się ze swoim ubezpieczycielem zdrowotnym w celu uzyskania dalszych informacji. Zwłaszcza jeśli chodzi o opiekę niezakontraktowaną. Radzimy to zrobić, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, aby uniknąć nieporozumień.

Ubezpieczalnie zakontraktowane

Na rok 2024 ma GGZ voor elkaar podpisany kontrakt z kolejnymi ubezpieczalni zdrowotnymi:
A.S.R., Achmea, DSW, CZ, Zorg en Zekerheid, Eucare, Menzis, VGZ
(Zobacz zdjęcie poniżej)

Ubezpieczalnie niezakontraktowane – deklarowanie rachunku

Nasza klinika nie ma podpisanego kontrakt z ubezpieczalniami takimi jak: 
Salland-zorg, ENO

W przypadku opieki niezakontraktowanej otrzymasz od nas rachunek i sam deklarujesz go u swojego ubezpieczyciela zdrowotnego. Upewnij się, że Twoje dane kontaktowe i adres, które do nas podałeś, są aktualne.

Najpierw otrzymasz od nas fakturę zawierającą całą kwotę za dany okres leczenia. Następnie przesyłasz ją do swojej firmy ubezpieczeniowej. Otrzymasz wówczas częściowy zwrot kosztów. Zwrot może wynosić od 50%-95% i jest on zależny od Twojej polisy. Otrzymaną od ubezpieczyciela zdrowotnego kwotę przesyłasz na konto GGZ voor elkaar.

Możesz nam wypłacic należną nam kwotę w całości (na raz) lub najpierw otrzymaną kwotę od ubezpieczyciela a potem należną nam resztę. Wysokość dopłaty zależy od zrefundowanego procentu. Obejmuje to obowiązkowy „wkład osobisty”, który należy uiścić na etapie leczenia. Dalsze wyjaśnienia na ten temat otrzymają Państwo po podpisaniu dokumentów.