KRYTERIA WYŁĄCZENIA

JAKICH PAPCJENTÓW NIE PRZYJMUJEMY
  • IQ poniżej 80 (limit jest oceniany na poziomie klienta);
  • Wrażliwość na sytuacje kryzysowe lub poważne myśli samobójcze, które wymagają lub mogą wymagać opieki poza godzinami pracy;
  • Poważne zagrożenie przemocą;
  • (Podejrzewany) Demencja lub inny spadek funkcji poznawczych;
  • Organiczne zaburzenie mózgu;
  • Dzieci i młodzież do 18 lat;
  • Brak ubezpieczenia zdrowotnego;
  • Brak stałego miejsca zamieszkania lub zamieszkania w Niderlandach;
  • Klienci z uzależnieniem, zaburzeniami odżywiania lub zbliżającym się kryzysem.
  • Z problemem prawnym