Procedura reklamacji

WSTĘP

Pracownicy GGZ voor elkaar dokładają wszelkich starań, aby zapewnić Ci prawidłową opiekę i pomoc. Możliwe jest jednak, że po terapii nie będziesz w pełni zadowolony. W GGZ przywiązujemy dużą wagę do Twoich uwag lub zażaleń. Przede wszystkim dlatego, że Twoja osobista satysfakcja jest dla nas niezwykle istotna. Ponadto daje nam to możliwość poprawy świadczonych przez nas usług.

Poniżej możesz przeczytać, co możesz zrobić ze swoją skargą lub uwagami.

Przedstaw problem swojemu terapeucie

Jeśli nie jesteś w pełni usatysfakcjonowany z efektów jakie osiągnąłeś w terapii, odradza się dalsze korzystanie z niej. Wiele zażaleń wynika z nieporozumień lub różnych wzorców oczekiwań. GGZ voor elkaar sugeruje, abyś w takiej sytuacji skontaktował się ze swoim terapeutą w celu omówienia zaistniałych okoliczności, tak abyś miał możliwość bycia wysłuchanym. 

Doświadczenie pokazuje, że dużą część zażaleń można rozwiązać w ten właśnie sposób.

Jeśli nie możesz rozwiązać problemu wspólnie ze swoim terapeutą, możesz złożyć skargę do terapeuty koordynującego lub koordynatora opieki medycznej. Kiedy złożysz skargę, terapeuta koordynujący lub koordynator opieki medycznej postarają się znaleźć rozwiązanie tak szybko, jak to możliwe, w czasie nie dłuższym niż sześć tygodni.

Specjalista ds. reklamacji

Jeśli nie możesz rozwiązać problemu wspólnie ze swoim terapeutą, terapeutą koordynującym lub koordynatorem opieki zdrowotnej, masz możliwość złożenia skargi do specjalisty ds. reklamacji. Specjalista ds. reklamacji to niezależny profesjonalny mediator, który może wypracować rozwiązanie wspólnie z Tobą i Twoim terapeutą. W przypadku zaangażowania specjalisty ds. reklamacji, celem jest również znalezienie rozwiązania w ciągu sześciu tygodni.
Jeśli chcesz skontaktować się ze specjalistą ds. reklamacji, możesz o to poprosić wysyłając mail bezpośrednio do zarządu GGZ voor elkaar na adres klachten@ggzvoorelkaar.nl.

Komisja rozjemcza

Jeśli nie jesteś w stanie rozwiązać sprawy wspólnie ze specjalistą zajmującym się skargami i terapeutą, możesz skontaktować się z komisją rozjemczą. Komisja rozjemcza jest niezależną organizacją, która podejmuje decyzję co do meritum skargi, a w niektórych przypadkach może przyznać odszkodowanie.

GGZ voor elkaar zawarła porozumienie o rozstrzyganiu sporów z komisją rozjemczą GGZ w Hadze (www.degeschillencommissiezorg.nl). Komisja rozjemcza składa się z przewodniczącego (prawnika) i dwóch członków, z których jeden ma wykształcenie medyczne. Po zgłoszeniu sporu zostanie przeprowadzone dochodzenie w sprawie przyczyn reklamacji. W zależności od charakteru sporu przewodniczący określa sposób, w jaki komisja podejmuje decyzję.

Więcej informacji o procedurze komisji rozjemczej można znaleźć na stronie www.geschillencommissie-EZa.nl. Na stronie można również znaleźć informacje o tym, jak zgłosić reklamację.

Uwagi końcowe

Na koniec pamiętaj o następujących kwestiach:

  • Twój poziom zadowolenia ze świadczonej opieki jest dla nas bardzo ważny. Kiedy jesteś otwarty na swoje doświadczenia, pomagasz swojemu terapeucie osiągnąć ten cel.
  • Współpraca ze specjalistą ds. reklamacji w celu rozwiązania problemu nie unieważnia prawa do wniesienia reklamacji.
  • Zgłaszając reklamację, musisz mieć na uwadze, że komisja rozjemcza ma sześć miesięcy na podjęcie decyzji. W takim przypadku zostaniesz poproszony o zezwolenie Komisji Rozjemczej na wgląd w Twoją dokumentację medyczną.

Jeśli chcesz sprawdzić swoją dokumentację, wypełnij formularz i wyślij go na adres secretariaat@ggzvoorelkaar.nl.
Link do formularza: „Zezwolenie na wgląd i/lub uzyskanie danych dotyczących leczenia”

Zgłoś reklamację