Rada pacjentów

Rada pacjentów w GGZ voor elkaar

Rada Pacjentów odgrywa kluczową rolę w naszej klinice zdrowia psychicznego. Rada ta, składająca się z (byłych) pacjentów i ich przedstawicieli oraz pełni rolę ważnego łącznika pomiędzy pacjentami a organizacją. Ich wkład pomaga nam stale ulepszać jakość świadczonych usług i lepiej dostosowywać ją do potrzeb naszych pacjentów. Doradza zarządowi w zakresie polityki GGZ voor elkaar oraz w kwestiach mających wpływ na dobro pacjentów.

Dlaczego rada pacjentów jest tak ważna:

  1. Głos pacjenta: Rada pacjentów reprezentuje głos pacjentów w naszej instytucji. Poruszają kwestie i sugestie, które wynikają bezpośrednio z własnych doświadczeń pacjentów.
  2. Poprawa leczenia: Dzięki regularnym informacjom zwrotnym i rekomendacjom Rady Pacjentów możemy wdrożyć ukierunkowane ulepszenia naszych procesów i usług.
  3. Promowanie przejrzystości: Rada pacjentów przyczynia się do większej przejrzystości w instytucji. Zapewnia, że decyzje i zmiany w polityce są jasno komunikowane pacjentom.
  4. Wsparcie polityki: Rada pacjentów doradza w zakresie rozwoju polityki i pomaga formułować politykę zorientowaną na pacjenta, która spełnia potrzeby i oczekiwania naszych pacjentów.

Jak działa Rada Pacjentów

Rada Pacjentów spotyka się regularnie, aby omówić doświadczenia, pomysły i obawy pacjentów. Ściśle współpracują z zarządem instytucji, kierownictwem i pozostałym personelem, aby mieć pewność, że głos pacjenta zostanie usłyszany na wszystkich poziomach organizacji. Twoje doświadczenie jako pacjenta jest niezbędne do ulepszenia naszej oferty opieki zdrowotnej. Jako członek rady pacjentów dzielisz się tym doświadczeniem. Ponadto reprezentujesz także doświadczenia innych pacjentów, uważnie słuchając i utrzymując kontakt z obecnymi pacjentami. Rada Pacjentów zbiera się regularnie i konsultuje się z zarządem, kierownictwem i pracownikami GGZ.

Zostań członkiem Rady Pacjentów

Czy byłbyś zainteresowany wykorzystaniem swojego doświadczenia jako (byłego) pacjenta w Radzie Pacjentów? W takim razie szukamy Ciebie! Twój wkład jest nieoceniony w ulepszaniu jakości świadczonych przez nas usług. Uczestnictwo daje możliwość aktywnego przyczyniania się do zmian i ulepszeń w GGZ voor elkaar.

Chciałbyś uzyskać więcej informacji? Jest to możliwe kontaktując się z nami poprzez e-mail: patientenraad@ggzvoorelkaar.nl lub telefonicznie (030) 269 00 50