NASZE PROJEKTY I PUBLIKACJE

CQi meting
Iwona Bujek-Kubas wraz z GGZ voor elkaar oraz Zespołem GGZ Keizersgracht przygotowali tłumaczenie na język polski kwestionariusza CQI.
Więcej informacji na ten temat znajdziesz pod tym linkiem: https://akwaggz.nl/consumer-quality-index-in-engels-en-pools/

Styles of coping in a stressful situation, social support and psychological consequences in emigrants from the Netherlands.

Bujek-Kubas IC, Kopczyński P, Mojs E.

Time spent in exile and applied stress coping strategies, received social support and the mental consequences of emigration stress.

Bujek I, Teusz G, Mojs E.

Organizacja opieki zdrowotnej w Holandii w dobie pandemii COVID-19.
Organization of healthcare in the netherlands during the pandemic COVID-19

Bujek-Kubas IC, Mojs E.

Environmental stress and the quality of life connected with COVID-19 among people in Poland and the Netherlands.

Bujek-Kubas IC, Mojs E.

Temperament and styles of coping in a stressful situation and psychological consequences resulting from emigration.

Bujek-Kubas IC, Mojs E.

In search of the most important predictors of violence risk in a group of polish patients in secure forensic psychiatry units. 

Banasik M, Pogrzeba D, Gierowski JK, Welento-Nowacka A, Nowopolski M, Krupa M.

Intelligence as a protective factor and risk factor for violence in a group of forensic psychiatrc inpatients.

Inteligencja jako czynnik ochronny i czynnik ryzyka przemocy w grupie pacjentów oddziałów sądowo-psychiatrycznych

Banasik M, Pogrzeba D, Gierowski JK, Welento-Nowacka A, Nowopolski M, Krupa M.