CQi meting

CQI GGZ AKWA

 

CQI – Consumer Quality index

De CQi met kwaliteitsaspecten van de ambulante geestelijke gezondheidszorg en wordt gebruikt om in kaart te brengen op welke punten cliënten goede ervaringen hebben en waar nog verbetering mogelijk is.

Iwona Bujek-Kubas met haar collega’s en het Team van GGZ voor elkaar heeft vertaling naar het Pools tot CQI vragenlijst voorbereid.
Onder deze link vindt u meer informaties daarover: https://akwaggz.nl/consumer-quality-index-in-engels-en-pools/ 

Binnen GGZ voor elkaar proberen we dus het effect van de behandeling zo goed mogelijk te volgen door deze te meten. Wij zijn altijd op zoek naar verbetering en daarom vragen we cliënten na behandeling een CQI vragenlijst in te vullen.

De vragenlijst leidt tot een score op 4 schalen en een gemiddeld rapportcijfer. De schalen zijn:

Bejegening

  • Nam uw behandelaar u serieus?
  • Heeft uw behandelaar u dingen op een begrijpelijke manier uitgelegd?

Informatie behandeling

  • Zijn de voor- en/of nadelen uitgelegd van de behandelingen die er voor uw klachten zijn?
  • Kreeg u informatie over hoe u met uw klachten om kunt gaan?
  • Kreeg u informatie over het resultaat dat u van de behandeling kon verwachten?

Samen beslissen

  • Kon u meebeslissen over de behandeling?
  • Heeft u samen met uw behandelaar het doel van de behandeling vastgesteld?
  • Is er rekening gehouden met uw wensen binnen de behandeling? (Bijvoorbeeld de plek, het aantal sessies, het tijdstip, alleen of in een groep, man of vrouw als behandelaar?)

Uitvoering behandeling:

  • Was de behandeling naar uw mening de juiste aanpak voor uw klachten?
  • Bent u tevreden over het resultaat van uw behandeling?

Resultaten

Onze scores van 2022 zijn:

Bejegening: 4,6  (maximale score 5)
Informatie behandeling: 4,7 (maximale score 5)
Samen beslissen: 4,6 (maximale score 5)
Uitvoering behandeling: 4,5 (maximale score 5)

Wij krijgen van onze cliënten het rapportcijfer: 8,7 (maximale score 10).

Blijkens de resultaten kunnen we nu concluderen dat cliënten tevreden zijn over een behandeling bij onze praktijk. Wij zijn hier trots op! Tegelijkertijd willen we graag blijven werken aan deze erkenning en willen het resultaat in 2023 verhogen.