Wizja leczenia

GGZ voor elkaar dokłada wszelkich starań, aby każdy pacjent czuł się wysłuchany, zrozumiany, wyleczony, prowadzony i bezpieczny. Pacjent jest informowany o oferowanej opiece i dostępnych możliwościach. Razem z pacjentem i/lub rodziną i/lub innymi bezpośrednio zaangażowanymi osobami terapeuta i lekarz koordynujący ustalają, jaka pomoc jest konieczna i jaki konkretny wkład może wnieść GGZ voor elkaar. Przyczynianie się do jakości życia ludzi czyni GGZ voor elkaar specjalistą w zakresie opieki psychiatrycznej. Z najlepszą możliwą specjalistyczną pomocą dostosowaną do pacjenta, czyli leczeniem psychologicznym i psychoterapeutycznym, z uwzględnieniem umysłu, ciała i środowiska. Leczeniem tak zaufanym sprecyzowanym, tak fachowym i wyraźnym, jak to możliwe, a tam, gdzie to konieczne, bardziej intensywne i długotrwałe. Wiedza, szacunek i optymizm to podstawowe cechy.

GGZ voor elkaar opiera się na wyjątkowym pochodzeniu społecznym i kulturowym, osobowości, potrzebach, środowisku i możliwościach każdego człowieka, a także na własnych wysiłkach i mocnych stronach każdego pacjenta i każdego pracownika. Z profesjonalistami, którzy znają swoje kompetencje i wspólnie biorą na siebie odpowiedzialność. Przede wszystkim dla samego pacjenta, ale także dla wszystkich osób w otaczającej go sieci, które mogą zapewnić wsparcie, takich jak rodzina i inne osoby bezpośrednio zaangażowane, lekarze pierwszego kontaktu i inne instytucje. W ten sposób opieka psychiatryczna zapewnia powrót do zdrowia.