Exclusiecriteria

Welke patiënten nemen we niet aan
(voorwaarden die niet onder verzekering vallen):

  • IQ onder de 80 (grens wordt op cliëntniveau beoordeeld);
  • Crisisgevoeligheid of ernstige suïcidaliteit waarvoor zorg buiten kantoortijden nodig is of zou kunnen zijn;
  • Ernstige geweldsdreiging;
  • (Vermoeden van) Dementie of andere cognitieve achteruitgang;
  • Organisch cerebrale aandoening;
  • Kinderen en jongeren tot 18 jaar;
  • Geen ziektekostenverzekering;
  • Geen vaste woon- of verblijfplaats;
  • Cliënten die een verslaving of eetstoornis hebben of een dreigende crisis.
  • Juridische problemen