Exclusiecriteria:

Welke patiënten nemen we niet aan (voorwaarden die niet onder verzekering vallen):

  • -IQ onder de 80 (grens wordt op cliëntniveau beoordeeld);
  • -Crisisgevoeligheid of ernstige suïcidaliteit waarvoor zorg buiten kantoortijden nodig is of zou kunnen zijn;
  • -Ernstige geweldsdreiging;
  • -(Vermoeden van) Dementie of andere cognitieve achteruitgang;
  • -Organisch cerebrale aandoening;
  • -Kinderen en jongeren tot 18 jaar;
  • -Geen ziektekostenverzekering;
  • -Geen vaste woon- of verblijfplaats;
  • -Cliënten die een verslaving of eetstoornis hebben of een dreigende crisis.