Psychotherapeut

Psychotherapeut is een persoon die, na het voltooien van psychologische of aanverwante studies, ook is afgestudeerd aan een 4-jarige psychotherapeutische school.

De activiteit van de psychotherapeut is gericht op samenwerking met de patiënt om gezamenlijk gedefinieerde doelen te bereiken. “Psychotherapie is een methode die wordt gebruikt om het lijden van de patiënt als gevolg van symptomen en onaangename emotionele toestanden weg te nemen, evenals het onvermogen om zijn / haar leven te beïnvloeden. Het is een proces waarin de patiënt door therapeutische interventies de mogelijkheid krijgt om zijn eigen ervaringen te begrijpen en ervan af te komen, de oorzaken van ineffectieve acties te zien en te leren zijn eigen leven te beheersen.” (Chabala)

Afhankelijk van de door de therapeut gekozen school zal hij zich na zijn afstuderen specialiseren in een bepaalde trend. Er zijn verschillende trends, elk met verschillende therapeutische methoden en technieken.

Ongeacht de trend, wil psychotherapie resultaten opleveren, is het belangrijk om zowel de psychotherapeut als de patiënt te betrekken. Alleen dankzij het gezamenlijke en volhardende werk van beide partijen kun je de gestelde doelen bereiken.

 

Een psycholoog, psychotherapeut en psychiater bij GGZ voor elkaar is een goed op elkaar ingespeeld team dat de patiënt integrale zorg biedt. Samen met de patiënt werken we aan de effecten van therapie en het behalen van de gestelde doelen.