Inne określone/nieokreślone zaburzenie osobowości

Tematy pomocy Inne określone/nieokreślone zaburzenie osobowości Zaburzenia osobowości występują, jeżeli nasze negatywne, sztywne właściwości zaczynają nam przeszkadzać i trudno nam przystosować się do otoczenia. Jednym z najczęstszych zaburzeń osobowości jest inne...

Kompulsywne zaburzenie osobowości

Tematy pomocy Kompulsywne zaburzenie osobowości Zaburzenie osobowości, w którym występuje wzorzec zachowań zdominowany dbałością o porządek, perfekcjonizmem, kontrolą umysłową i w kontaktach interpersonalnych, kosztem elastyczności, otwartości i efektywności....

Zależne zaburzenie osobowości

Tematy pomocy Zależne zaburzenie osobowości Osobowość zależna to zaburzenie osobowości charakterystyczne dla osób niesamodzielnych, o niskim poczuciu wartości, unikających odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Ludzie o osobowości zależnej rzadko zdają sobie sprawę...

Unikające zaburzenie osobowości

Tematy pomocy Unikające zaburzenie osobowości Osobowość unikająca to zaburzenie osobowości polegające na unikaniu kontaktów społecznych i bliskich relacji, w tym relacji partnerskich (intymnych) z innymi ludźmi. Ludzie z tego typu zaburzeniem osobowości odczuwają...

Narcystyczne zaburzenie osobowości

Tematy pomocy Narcystyczne zaburzenie osobowości Najprostsza definicja słowa narcyzm – to miłość własna. Każdy człowiek jest wrażliwy na punkcie własnej osoby, tego jak jest wartościowy. Chce żyć tak, aby czuć się dobrze z samym sobą, a tego ostatniego doświadcza...

Histrioniczne zaburzenie osobowości

Tematy pomocy Histrioniczne zaburzenie osobowości Osoba z histrionicznym zaburzeniem osobowości jest kimś barwnym, zachowującym się teatralnie, widocznym i zwracającym uwagę. Raczej nie da się jej nie zauważyć, a jeśli cokolwiek mogłoby odwrócić od niej uwagę...