PSYCHOLOGISCHE HULP

KINDEREN EN JEUGD

KINDEREN EN JEUGDTHERAPIE

Het is een behandelingsproces waarbij gebruik wordt gemaakt van psychologische middelen en de competentie van een psychotherapeut, die tot doel heeft veranderingen teweeg te brengen op het gebied van nadelig en onvoldoende functioneren en de patiënt te bevrijden van storende symptomen. Kinderpsychotherapie heeft een bijzonder karakter.

Kinderen kunnen hun moeilijkheden vaak niet benoemen. Het feit dat er iets ergs gebeurt, wordt meestal verklaard door hun gedrag: onvoldoende reacties, problemen op school, woede-uitbarstingen, conflicten met leeftijdsgenoten of vervreemding van de groep, slaapproblemen, tics, rusteloosheid, angst … De basis van therapie voor kinderen en jongeren is het opbouwen van therapeutische relatie / alliantie en het creëren van omstandigheden waarin de patiënt zich veilig voelt. De kinderpsycholoog baseert therapie op instrumenten die dienen om geblokkeerde emoties uit te drukken en om meer adaptieve houdingen en gedragingen te vormen.

Psychodynamische therapeuten gaan ervan uit dat het leven van de patiënt een uniek karakter heeft, daarom worden de werktechnieken op elke patiënt toegesneden. Ervaring en onderzoeksresultaten tonen aan dat het betrekken van ouders bij de behandeling van kinderen en adolescenten verbetering bevordert, daarom nodigt een kinderpsycholoog ook ouders uit om contact op te nemen. Om de paar sessies met het kind ontmoet de therapeut de ouders; bespreekt het therapeutische proces, mogelijke veranderingen in het gedrag van het kind en biedt ondersteuning en psycho-educatie.

Naast psychodynamische psychotherapie bieden wij behandelingen aan met methoden als gedrags- en cognitief-gedragstherapie. Het contract heeft betrekking op de doelstellingen van de therapie – gebruikelijk voor het kind en de ouders (bepaald tijdens gezamenlijk overleg), duur van vergaderingen, frequentie van vergaderingen, regels voor de reikwijdte van het doorgeven van informatie over het verloop van de therapie aan ouders, formele regels (bijv. over hoe een sessie te annuleren, betalingsvormen). Psycho-educatie over therapie (toegepaste cognitieve en gedragstechnieken), taken van de therapeut en de rol van een kleine patiënt speelt een zeer belangrijke rol bij cognitieve gedragstherapie bij kinderen en adolescenten. Het opbouwen van een therapeutische relatie is uiterst belangrijk. Afhankelijk van het probleem (internalisatiestoornissen – depressie, angststoornissen of externalisatiestoornissen – agressie, ADHD), kan therapie verschillende vormen aannemen op basis van de cognitieve en gedragstechnieken die de therapeut gebruikt, aangepast aan de leeftijd van het kind.

PROFESSIONEEL GEHEIM

Alle informatie en materialen over het leven van cliënten vallen onder het professionele geheim van de psychotherapeut.