WERKGEBIEDEN

DYNAMISCHE INTERPERSOONLIJKE THERAPIE (DIT)

Dynamische interpersoonlijke therapie (DIT) is een eenvoudig kortdurend (16 sessies) individueel behandelprotocol voor stemmingsstoornissen. Het protocol is ontwikkeld op basis van het werk van een deskundige referentiegroep op het gebied van klinische competenties, die heeft gewerkt aan het identificeren van sleutelelementen uit psychoanalytische/dynamische therapieën. Dit is een eenvoudig te volgen, semi-gestructureerd behandelprotocol. Dit protocol voor kort dynamisch werk is bedoeld om landelijk geïmplementeerd te worden als onderdeel van het IAPT-programma voor het werken met depressieve patiënten en daarom wordt DIT-training ondersteund door IAPT.

DIT is een in de tijd beperkte psychodynamische therapie. Een van de belangrijkste ideeën in de psychodynamische therapie is dat wanneer iets erg pijnlijk is, we kunnen proberen het te negeren. Het lijkt een beetje op het gezegde ‘uit het oog, uit het hart’. Meestal weten we wanneer we het doen, maar soms begraven we iets zo effectief dat we het helemaal niet zien. Dit is de reden waarom moeilijke ervaringen uit het verleden nog steeds van invloed kunnen zijn op hoe we ons in het heden voelen en gedragen. DIT biedt een veilige plek om openlijk te praten over hoe u zich voelt en te begrijpen wat de problemen kan veroorzaken.

Dynamische interpersoonlijke therapie kan mensen met emotionele en relatieproblemen helpen. Het protocol is ontwikkeld voor de behandeling van depressie en angst. Therapiesessies duren ongeveer een uur en vinden wekelijks of om de week plaats.


DIT-therapie heeft twee doelen:

  1. de patiënt helpen het verband te begrijpen tussen zijn symptomen en wat er in zijn relaties gebeurt – door het onderliggende, onbewuste, zich herhalende relatiepatroon te identificeren dat de focus van de therapie wordt;
  2. de patiënt aanmoedigen om na te denken over zijn of haar eigen gemoedstoestand en zo zijn of haar vermogen om met interpersoonlijke problemen om te gaan vergroten.

DIT richt zich primair op het vermogen om veranderingen in stemmingssymptomen en interpersoonlijk functioneren te begrijpen.


Therapiemethoden

In de beginfase bouwt de behandelaar een beeld op van wat u moeilijk vindt in het leven en welke invloed dit heeft op u en de mensen om u heen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een vragenlijst. Veel mensen merken dat ze, als ze met therapie beginnen, opener kunnen spreken. Zodra uw behandelaar voldoende informatie heeft, zal hij of zij met u gaan bespreken waar u zich tijdens de sessie het beste op kunt concentreren. Het kan zijn dat de behandelaar ‘stiller’ is dan u gewend bent. Aan het begin van elke sessie begroet uw behandelaar u, maar kan verder geen vragen stellen. In plaats daarvan wachten ze om van u te horen wat u bezighoudt. Niet omdat ze onvriendelijk zijn, maar omdat ze willen dat je de ruimte hebt om uit te vinden wat je bezighoudt. Dit kan even wennen zijn, maar uw behandelaar weet hoe moeilijk het kan zijn en zal u helpen als het moeilijk is.

Dynamische interpersoonlijke therapie maakt gebruik van wat er gebeurt in de relatie tussen u en uw behandelaar om u te helpen nadenken over problemen in uw leven. Dit betekent dat de behandelaar tijdens de sessie vaak aandacht besteedt aan wat u voelt. Het idee is dat u, door de relatie tussen u en uw behandelaar te onderzoeken, beter zult begrijpen wat u dwars zit.