POMOC PSYCHOLOGICZNA

TERAPIA

 

O terapii

W GGZ voor elkaar dostosowujemy się do potrzeb pacjentów i staramy się możliwie jak najlepiej świadczyć im pomoc. W trakcie psychoterapii, aby uzyskać odpowiednie efekty, ważna jest systematyczność. Chcąc ułatwić to naszym pacjentom oferujemy terapię: on-line, hybrydowo oraz stacjonarnie. Mamy nadzieję, że dzięki temu rozwiązaniu, pacjentom o wiele łatwiej będzie zachować dobrą frekwencję
w sesjach terapeutycznych.

Podstawą procesu terapeutycznego jest nastawienie na zmianę, do której pacjent dochodzi wspólnie z terapeutą. Celem terapii jest nauczenie się nowych adaptacyjnych zachowań oraz przekonań ułatwiających radzenie sobie z codziennymi problemami.

Psychoterapia jest podzielona na etap diagnostyczny i terapeutyczny.
Jej dokładny przebieg i czas trwania zależą od indywidualnej sytuacji pacjenta. Jednak, wyróżnić można  ogólny schemat mający zastosowanie w początkowym etapie terapii. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w zakładce  https://ggzvoorelkaar.nl/pl/informacje/ .

Rodzaje terapii

Znajdująca się w Utrechcie placówka GGZ voor elkaar, to przychodnia zrzeszająca najlepszych specjalistów w dziedzinie psychologii przebywających na terenie Holandii. Członkowie naszego zespołu specjalizują się w różnych metodach terapeutycznych. Cechuje nas elastyczność i holistyczne podejście do pacjenta.

Jako główne metody stosowane w naszej klinice, możemy wyróżnić:

 

Warto również dodać, że specjalizujemy się głównie w wyżej wymienionych metodach, jednak każdy z naszych terapeutów jest elastyczny w swoim działaniu.
W terapii najważniejsze jest dobro pacjenta dlatego dostosowujemy nasze działanie i metody do jego indywidualnych potrzeb. 

Czego mogę oczekiwać?

Efekty terapii są składową pracy zarówno pacjenta, jak i terapeuty. Głównym wkładem ze strony pacjenta jest motywacja. Pacjenci, którzy przejawiają pesymistyczne nastawienie uzyskują o wiele niższe osiągnięcia zdrowotne.

W trakcie leczenie istotnym elementem jest stworzenie relacji pomiędzy terapeutą, a pacjentem. Relacja terapeutyczna to między innymi poczucie wspólnej pracy nad problemem, zgodność pacjenta i terapeuty w kwestii celów i zadań terapii, więź między pacjentem, a terapeutą.

Relacja z terapeutą sama w sobie ma moc terapeutyczną, co mogą potwierdzić zarówno terapeuci, jak i literatura naukowa wraz z wieloma udokumentowanymi badaniami.

Nie tylko motywacja ze strony pacjenta, ale i jego wiara w osiągnięcie rezultatów poprawia skuteczność terapii.  Nadzieja sprawia, że pacjent wykazuje coraz większe zaangażowanie. 

Postępy terapii są regularnie sprawdzane przez terapeutę i psychiatrę
w trakcie procesu terapeutycznego. Rezultaty – w zależności od sytuacji – ukazują się stopniowo, a ich trwałość jest uzależniona od długości terapii i zaangażowania pacjenta. Docelowo, dąży się do trwałego wyeliminowania nieadaptacyjnych zachowań i zastąpienia ich, w taki sposób, aby nowe schematy myślowe zagościły na stałe w życiu pacjenta i pomogły osiągnąć trwałe efekty.