Pomoc psychologiczna

Dzieci i młodzież

Terapia dzieci i młodzieży

Jest procesem leczenia za pomocą środków psychologicznych oraz kompetencji psychoterapeuty, którego celem jest doprowadzenie do zmian w zakresie niekorzystnych i nieadekwatnych sposobów funkcjonowania oraz uwolnienie pacjenta od niepokojących objawów. Psychoterapia dzieci ma szczególny charakter.

Dzieci często nie potrafią nazwać swoich trudności. O tym, że dzieje się coś złego, świadczy najczęściej ich zachowanie: nieadekwatne reakcje, problemy w szkole, wybuchy złości, konflikty z rówieśnikami lub wyobcowanie z grupy, problemy ze snem, tiki, niepokój ruchowy, lęki…Podstawą terapii dzieci i młodzieży jest nawiązanie relacji/przymierza terapeutycznego i stworzenie warunków, w których pacjent poczuje się bezpiecznie. Psycholog dziecięcy opiera terapię na narzędziach, które służą wyrażaniu zablokowanych emocji, a także kształtowaniu bardziej adaptacyjnych postaw i zachowań.

Terapeuci psychodynamiczni zakładają, że życie pacjenta ma niepowtarzalny charakter, dlatego techniki pracy dopasowane są indywidualnie do każdego pacjenta. Doświadczenie i wyniki badań pokazują, że włączenie rodziców w leczenie dzieci i młodzieży ułatwia osiągnięcie poprawy, dlatego psycholog dla dzieci zaprasza do kontaktu również rodziców. Co kilka sesji z dzieckiem, terapeuta spotyka się z rodzicami; omawia proces terapeutyczny, ewentualne zmiany w zachowaniu dziecka oraz udziela wsparcia i psychoedukacji.

Oprócz psychoterapii psychodynamicznej oferujemy leczenie takimi metodami jak psychoterapia behawioralna oraz poznawczo-behawioralna. Kontrakt obejmuje cele terapii – wspólne dla dziecka i rodziców (ustalone w trakcie wspólnej konsultacji), czas trwania spotkań, częstotliwość spotkań, zasady obejmujące zakres przekazywania informacji o przebiegu terapii rodzicom, zasady formalne (np. dotyczące sposobu odwoływania sesji, formy płatności) . Bardzo ważną rolę w terapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży pełni psychoedukacja na temat terapii (stosowanych technik poznawczych i behawioralnych), zadań terapeuty i roli małego pacjenta. Niezwykle ważne jest nawiązanie relacji terapeutycznej. W zależności od wnoszonego problemu (zaburzenia internalizacyjne – depresja, zaburzenia lękowe, bądź eksternalizacyjne – agresja, ADHD), terapia może przybierać różne formy w oparciu o stosowane przez terapeutę techniki poznawcze i behawioralne dostosowane do wieku dziecka.

Tajemnica zawodowa

Wszelkie informacje i materiały dotyczące życia klientów podlegają tajemnicy zawodowej psychoterapeuty.