Pomoc psychologiczna

terapia

Psychoterapia to spotkanie z Samym sobą

Psychoterapia polega na pomaganiu pacjentom w tym by sami lepiej pomagali sobie w radzeniu z własnym życiem. Większość osób poszukujących terapii ma podstawowe problemy w relacjach z ludźmi. Często nie udaje im się stworzyć i utrzymać trwałych zadowalających relacji. Psychoterapia ma na celu usuwanie przeszkód na drodze do zadowalających relacji. Jednym z pierwszych kroków jest zidentyfikowanie problemów interpersonalnych pacjenta.

Terapeuta powinien uważnie słuchać i bacznie obserwować. Każda pełna codziennych drobiazgów godzina terapii jest skarbnicą danych. Jest to stopniowo przebiegający proces, podczas którego terapeuta próbuje możliwie najpełniej poznać pacjenta.

Terapeuta jest często jedynym widzem, który ma okazję obejrzeć wielkie dramaty czy akty odwagi. Być może pacjent zwierza się też innym osobom, żadna z nich jednak nie potrafi tak jak terapeuta docenić w pełni wysiłku i doniosłości jego czynów. Pacjenci wiele zyskują dzięki samemu tylko doświadczeniu, że ktoś widzi ich w całości i w pełni rozumie.

O TERAPII

W GGZ voor elkaar dostosowujemy się do potrzeb pacjentów i staramy się możliwie jak najlepiej świadczyć im pomoc. W trakcie psychoterapii, aby uzyskać odpowiednie efekty, ważna jest systematyczność. Chcąc ułatwić to naszym pacjentom oferujemy terapię: on-line, hybrydowo oraz stacjonarnie. Mamy nadzieję, że dzięki temu rozwiązaniu, pacjentom o wiele łatwiej będzie zachować dobrą frekwencję
w sesjach terapeutycznych.

Podstawą procesu terapeutycznego jest nastawienie na zmianę, do której pacjent dochodzi wspólnie z terapeutą. Celem terapii jest nauczenie się nowych adaptacyjnych zachowań oraz przekonań ułatwiających radzenie sobie z codziennymi problemami.

Psychoterapia jest podzielona na etap diagnostyczny i terapeutyczny. Jej dokładny przebieg i czas trwania zależą od indywidualnej sytuacji pacjenta. Jednak, wyróżnić można ogólny schemat mający zastosowanie w początkowym etapie terapii. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w zakładce https://ggzvoorelkaar.nl/pl/informacje/ .

Zarówno w trakcie diagnozy jak i terapii, psychoterapeuta oraz psychiatra na bieżąco wymieniają się informacjami o postępach pacjenta, a ich konsultacje nie wymagają dodatkowej jego obecności. Psychoterapeuta oraz psychiatra wspólnie omawiają sytuację pacjenta, problemy oraz możliwe do wdrożenia techniki. Dzięki takiej współpracy, proces terapeutyczny przebiega płynnie, a pacjent nie jest dodatkowo obciążony koniecznością powtarzania tych samych informacji na oddzielnych spotkaniach u psychologa i psychiatry.

RODZAJE TERAPII 

Znajdująca się w Utrechcie placówka GGZ voor elkaar, to instytucja zrzeszająca najlepszych specjalistów w dziedzinie psychologii przebywających na terenie Holandii. Członkowie naszego zespołu specjalizują się w różnych metodach terapeutycznych.

Jako główne metody stosowane w naszej klinice, możemy wyróżnić:

W terapii najważniejsze jest dobro pacjenta dlatego dostosowujemy nasze działanie i metody do jego indywidualnych potrzeb. Warto również dodać, że specjalizujemy się głównie w wyżej wymienionych metodach, jednak każdy z naszych terapeutów jest elastyczny w swoim działaniu.

CZEGO MOGĘ OCZEKIWAĆ?

Efekty terapii są składową pracy zarówno pacjenta, jak i terapeuty. Głównym wkładem ze strony pacjenta jest motywacja. Pacjenci, którzy przejawiają pesymistyczne nastawienie uzyskują o wiele niższe osiągnięcia zdrowotne.

W trakcie leczenie istotnym elementem jest stworzenie relacji pomiędzy terapeutą, a pacjentem. Relacja terapeutyczna to między innymi poczucie wspólnej pracy nad problemem, zgodność pacjenta i terapeuty w kwestii celów i zadań terapii, więź między pacjentem, a terapeutą.

Relacja z terapeutą sama w sobie ma moc terapeutyczną, co mogą potwierdzić zarówno terapeuci, jak i literatura naukowa wraz z wieloma udokumentowanymi badaniami.

Nie tylko motywacja ze strony pacjenta, ale i jego wiara w osiągnięcie rezultatów poprawia skuteczność terapii.  Nadzieja sprawia, że pacjent wykazuje coraz większe zaangażowanie.

Postępy terapii są regularnie sprawdzane przez terapeutę i psychiatrę
w trakcie procesu terapeutycznego. Rezultaty – w zależności od sytuacji – ukazują się stopniowo, a ich trwałość jest uzależniona od długości terapii i zaangażowania pacjenta. Docelowo, dąży się do trwałego wyeliminowania nieadaptacyjnych zachowań i zastąpienia ich, w taki sposób, aby nowe schematy myślowe zagościły na stałe w życiu pacjenta i pomogły osiągnąć trwałe efekty.

TAJEMNICA ZAWODOWA

Wszelkie informacje i materiały dotyczące życia pacjentów podlegają tajemnicy zawodowej psychoterapeuty.